Skip links

Συχνές Ερωτήσεις

Δαπάνες

Οι δαπάνες του ιδιοκτήτη αφορούν την αντικατάσταση ή την επισκευή ζημιών των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι ενοικιαστές συνεισφέρουν στις δαπάνες λειτουργίας του κτιρίου, όπως καθαριότητα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, συντήρηση ανελκυστήρων, απολύμανση, φωτισμός, κηπουρική, αναλώσιμα κ.λπ.

Εάν η πολυκατοικία έχει έναν κανονισμό, ακολουθούμε ό,τι γράφει ο κανονισμός. Εάν όχι, σύμφωνα με το νόμο 3741/29, όλα τα κοινόχρηστα έξοδα (πετρέλαιο, καθαρισμός, ανελκυστήρας, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.λπ.) κατανέμονται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα κάθε διαμερίσματος.

Ωστόσο, ο νόμος αυτός μπορεί να καταργηθεί εάν υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 είναι αδιάφορο αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ποσοστό 100% (και στη θέρμανση) ανεξάρτητα αν κατοικείται ή αν είναι επιπλωμένο.

Παρ' όλα αυτά ο νόμος αυτός μπορεί να παραβλεφθεί στην περίπτωση που υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής.

 

 

Εάν η πολυκατοικία έχει κανονισμό, τότε ακολουθούμε ό,τι αναφέρεται στον κανονισμό. Αν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 δεν έχει σημασία αν το διαμέρισμα χρησιμοποιείται ή όχι.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα πρέπει να πληρώνει το 100% (συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης), ανεξάρτητα από το αν είναι κατειλημμένο ή επιπλωμένο.
Ωστόσο, ο νόμος αυτός μπορεί να παρακαμφθεί εάν υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 για οποιαδήποτε εργασία / δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών.

Εάν έστω και ένας διαφωνεί η εργασία δεν μπορεί να γίνει.

Γενικά

Τα έγγραφα θα χρειαστούμε είναι: τα ονόματα των ενοίκων, ο κανονισμός της πολυκατοικίας (αν υπάρχει) ή τα ποσοστά επιμερισμού του κόστους και οι τρέχουσες δαπάνες.
Αν έχετε ήδη μια εταιρεία που κάνει ή έκανε την έκδοση κοινοχρήστων, αρκεί μια αναλυτική κατάσταση των προηγούμενων μηνών.

Η Άλφα διαχειριστική αναλαμβάνει την ολική διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Αυτό προϋποθέτει ότι το κτίριό σας εκπροσωπείται νόμιμα (είτε βάσει καταστατικού είτε βάσει πλειοψηφίας) από έναν εκλεγμένο διαχειριστή που είναι συνιδιοκτήτης ή επιτροπή συνιδιοκτητών και την έγκριση του 51% των συνιδιοκτητών.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης - παραδίδοντας τα σχετικά έγγραφα και το ταμείο της πολυκατοικίας στην εταιρεία μας. Στη συνέχεια θα αναλάβουμε την ανάγνωση των μετρητών θέρμανσης, την έκδοση και είσπραξη των κοινοχρήστων και την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο κ.λπ.).
Για τυχόν έκτακτες δαπάνες, θα ζητήσουμε την έγκριση του διαχειριστή.

Εάν ο ένοικος αυτός είναι ενοικιαστής τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για το διαμέρισμα. Αν είναι ιδιοκτήτης, η μόνη λύση είναι να διεκδικήσετε τα χρήματα δικαστικά.

Μέχρι όμως να γίνει το δικαστήριο, θα πρέπει το διαμέρισμα αυτό να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στον υπολογισμό των κοινόχρηστων, και το ποσό που του αναλογεί να εισπράττεται από τα υπόλοιπα διαμερίσματα

Ακολουθούμε ότι λέει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Εάν δεν υπάρχει, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 για οποιαδήποτε εργασία/επισκευή θα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και αν συμφωνήσει η πλειοψηφία τότε η ανάλογη εργασία/επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Όχι, κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο και αν έχει γίνει τότε το διαμέρισμα οφείλει να αναλάβει την κατασκευή νέας μελέτης θέρμανσης καθώς η παλιά πλέον δεν θα είναι ορθή.

Όχι, γιατί σύμφωνα με σχέδιο νόμου που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Aνάπτυξης προβλέπονται εξουθενωτικά πρόστιμα μέχρι 20.000 ευρώ στους διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν φροντίζουν για τη σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των ανελκυστήρων.

Όπως προβλέπουν διατάξεις του νομοσχεδίου, που έχει αποσταλεί στους νομάρχες για διαβούλευση, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ για μη υποβολή από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπό τους της αίτησης καταχώρισης στην αρμόδια Διεύθυνση Aνάπτυξης της οικείας Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης για το μητρώο των ανελκυστήρων, μαζί με τον τεχνικό φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά», καθώς και για «την περίπτωση διαπίστωσης κατά την καταχώριση, παραβάσεων ή παρεκκλίσεων από τα όσα προβλέπει η νομοθεσία».

Σύμφωνα με υπολογισμούς τα ασανσέρ υπολογίζονται σε περίπου 400.000 σε όλη την Eλλάδα.

Ενημερώσεις

ΟΧΙ. Οποιαδήποτε εργασία στην οικοδομή πρέπει να έχει νόμιμο παραστατικό με Φ.Π.Α.

Οτιδήποτε άλλο αποτελεί φορολογική παράβαση. Στα κοινόχρηστα χρεώνονται μόνο δαπάνες με νόμιμα παραστατικά.

Διαφορετικά, δεν νομιμοποιείστε να απαιτείτε την πληρωμή τους. Αν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και πρέπει να τα διεκδικήσετε το πρώτο που θα σας ζητηθεί είναι τα νόμιμα παραστατικά των δαπανών.

Είναι χρήματα για συγκέντρωση ταμείου της οικοδομής που αφορά τους ιδιοκτήτες και θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες επισκευής του κτηρίου.

Εάν χρησιμοποιηθεί μέρος αυτού για λειτουργικές δαπάνες πρέπει να πληρωθεί από όλους τους χρήστες των διαμερισμάτων (ιδιοκτήτες – ενοικιαστές).

Σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας των κτηρίων ‘’Π.Δ. Υπ’αριθ. 71 ΦΕΚ Α’ 32/17.02.1988 Άρθρο 2.5.3
‘‘ Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι ώστε να ανοίγει αμέσως προς την πλευρά της όδευσης διαφυγής. Σύρτες ή άλλα μέσα ασφαλίσεως της πόρτας πρέπει να έχουν χειρολαβές ευκολόχρηστες ακόμη και στο σκοτάδι.

Οι κλειδαριές, αν υπάρχουν, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση κλειδιού για ν’ ανοίξουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής.

Κάθε πόρτα που προβλέπεται να παραμένει κλειστή σε περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. πόρτα σε περίβλημα κλιμακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόμενη και δεν επιτρέπεται να στερεώνεται σε θέση ανοιχτή.’’

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Πυροσβεστική πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους της οικοδομής. Επίσης, η πόρτα της κεντρική εισόδου και η πόρτα της ταράτσας είναι έξοδοι διαφυγής σε περίπτωση εκκένωσης του κτηρίου και γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να είναι ξεκλείδωτες.

Όσον αφορά το λεβητοστάσιο και το μηχανοστάσιο, σε περίπτωση που κλειδώνονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. δολιοφθορά) πρέπει να υπάρχει κλειδί εύκολα προσβάσιμο.

Η Αστυνομική Διάταξη: 6/1996 . Υπ΄αριθ. 1023/2/37 - κε/1996 (ΦΕΚ Β-1028/12-11- 1996) ορίζει ότι:

Απαγορεύεται το άπλωμα ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, εκτός από τους εσωτερικούς χώρους των εξωστών και τις ταράτσες των οικοδομών.

Απαγορεύεται το τίναγμα ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών σε δημόσιους χώρους και από τις θύρες, τα παράθυρα, τους εξώστες των οικιών και από τις άλλες προεξοχές και τις ταράτσες των οικοδομών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται τούτο κατά τις ώρες 7.30′ έως 8.30′ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου και κατά τις ώρες 7.00′ έως 8.00΄ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο καθαρισμός των ταπήτων, στρωμάτων και συναφών ειδών, με ραβδισμό, επιτρέπεται μόνο στις αυλές και στις ταράτσες των οικιών και εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, πρέπει να ακολουθείται. Διαφορετικά, επειδή δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, καλό θα ήταν να φροντίζουμε για την ομοιομορφία στην εξωτερική όψη της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομική διάταξη : 7/1997, υπ΄αριθμ. 1023/2/37-μγ-1997- ΦΕΚ -Β- 90/11-2-1997 άρθρο 1,

1. Η τοποθέτηση γλαστρών, κλιματιστικών μηχανημάτων και άλλων αντικειμένων σε παράθυρα, εξώστες, ταράτσες και άλλες εξωτερικές επιφάνειες κτηρίων, πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος πτώσης τους. Η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω ή στο εξωτερικό μέρος των κιγκλιδωμάτων απαγορεύεται.

2. Κατά το πότισμα λουλουδιών και φυτών στους εξώστες, στις ταράτσες ή στα παράθυρα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποκλείεται η πτώση ή διαρροή ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικούς χώρους που ανήκουν σε τρίτους.

3. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποκλείεται η πτώση ή διαρροή ύδατος από κλιματιστικά μηχανήματα ή υδροσωλήνες στους χώρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Το διαμέρισμα ενοικιάζεται κι άρα ο υπεύθυνος για πληρωμή είναι ο ενοικιαστής μου Ο τελικός υπεύθυνος είναι πάντα ο αγοραστής/ ιδιοκτήτης.

Ανεξάρτητα της χρήσης, κενό ή μη, η αναλογία της χρέωσης θα πρέπει να πληρωθεί αφού το κτίριο θα πρέπει να συντηρείται.

Εκτός και εάν προβλέπεται απο τον κανονισμό της πολυκατοικίας έκπτωση στα κλειστά διαμερίσματα.

Η συνδρομή των κοινοχρήστων καθορίζεται βάση των κοινόχρηστων εξόδων ( Ηλεκτρισμό, Συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρισμό)

Το ποσό των κοινοχρήστων καθορίζεται βάση των τετραγωνικών μέτρων ανά διαμέρισμα όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η εταιρεία μας μέσα από τη σειρά διαδικασιών που ακολουθεί βάση νομοθεσίας δεσμεύει όλους τους ιδιοκτήτες να πληρώνουν τη συνδρομή των κοινοχρήστων που έχουν συμφωνηθεί στη Γενική Συνέλευση που οργάνωσε η εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δεν πληρώνει, έχουμε όλα τα απαραίτητα έντυπα και πρακτικά για να κινηθούμε νομικά εναντίον του με ποσοστό 100% επιτυχία.

Όλοι οι χώροι που δεν αναφέρονται στον τίτλο ιδιοκτησίας του κάθε διαμερίσματος οι οποίοι είναι Είσοδος πολυκατοικίας, κήπος, ανελκυστήρας, οροφή.

Ενημερώσεις

ΟΧΙ. Οποιαδήποτε εργασία στην οικοδομή πρέπει να έχει νόμιμο παραστατικό με Φ.Π.Α.

Οτιδήποτε άλλο αποτελεί φορολογική παράβαση. Στα κοινόχρηστα χρεώνονται μόνο δαπάνες με νόμιμα παραστατικά.

Διαφορετικά, δεν νομιμοποιείστε να απαιτείτε την πληρωμή τους. Αν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και πρέπει να τα διεκδικήσετε το πρώτο που θα σας ζητηθεί είναι τα νόμιμα παραστατικά των δαπανών.

Είναι χρήματα για συγκέντρωση ταμείου της οικοδομής που αφορά τους ιδιοκτήτες και θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες επισκευής του κτηρίου.

Εάν χρησιμοποιηθεί μέρος αυτού για λειτουργικές δαπάνες πρέπει να πληρωθεί από όλους τους χρήστες των διαμερισμάτων (ιδιοκτήτες – ενοικιαστές).

Σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας των κτηρίων ‘’Π.Δ. Υπ’αριθ. 71 ΦΕΚ Α’ 32/17.02.1988 Άρθρο 2.5.3
‘‘ Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι ώστε να ανοίγει αμέσως προς την πλευρά της όδευσης διαφυγής. Σύρτες ή άλλα μέσα ασφαλίσεως της πόρτας πρέπει να έχουν χειρολαβές ευκολόχρηστες ακόμη και στο σκοτάδι.

Οι κλειδαριές, αν υπάρχουν, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση κλειδιού για ν’ ανοίξουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής.

Κάθε πόρτα που προβλέπεται να παραμένει κλειστή σε περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. πόρτα σε περίβλημα κλιμακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόμενη και δεν επιτρέπεται να στερεώνεται σε θέση ανοιχτή.’’

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Πυροσβεστική πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους της οικοδομής. Επίσης, η πόρτα της κεντρική εισόδου και η πόρτα της ταράτσας είναι έξοδοι διαφυγής σε περίπτωση εκκένωσης του κτηρίου και γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να είναι ξεκλείδωτες.

Όσον αφορά το λεβητοστάσιο και το μηχανοστάσιο, σε περίπτωση που κλειδώνονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. δολιοφθορά) πρέπει να υπάρχει κλειδί εύκολα προσβάσιμο.

Η Αστυνομική Διάταξη: 6/1996 . Υπ΄αριθ. 1023/2/37 - κε/1996 (ΦΕΚ Β-1028/12-11- 1996) ορίζει ότι:

Απαγορεύεται το άπλωμα ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, εκτός από τους εσωτερικούς χώρους των εξωστών και τις ταράτσες των οικοδομών.

Απαγορεύεται το τίναγμα ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών σε δημόσιους χώρους και από τις θύρες, τα παράθυρα, τους εξώστες των οικιών και από τις άλλες προεξοχές και τις ταράτσες των οικοδομών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται τούτο κατά τις ώρες 7.30′ έως 8.30′ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου και κατά τις ώρες 7.00′ έως 8.00΄ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο καθαρισμός των ταπήτων, στρωμάτων και συναφών ειδών, με ραβδισμό, επιτρέπεται μόνο στις αυλές και στις ταράτσες των οικιών και εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, πρέπει να ακολουθείται. Διαφορετικά, επειδή δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, καλό θα ήταν να φροντίζουμε για την ομοιομορφία στην εξωτερική όψη της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομική διάταξη : 7/1997, υπ΄αριθμ. 1023/2/37-μγ-1997- ΦΕΚ -Β- 90/11-2-1997 άρθρο 1,

1. Η τοποθέτηση γλαστρών, κλιματιστικών μηχανημάτων και άλλων αντικειμένων σε παράθυρα, εξώστες, ταράτσες και άλλες εξωτερικές επιφάνειες κτηρίων, πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος πτώσης τους. Η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω ή στο εξωτερικό μέρος των κιγκλιδωμάτων απαγορεύεται.

2. Κατά το πότισμα λουλουδιών και φυτών στους εξώστες, στις ταράτσες ή στα παράθυρα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποκλείεται η πτώση ή διαρροή ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικούς χώρους που ανήκουν σε τρίτους.

3. Ομοίως, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποκλείεται η πτώση ή διαρροή ύδατος από κλιματιστικά μηχανήματα ή υδροσωλήνες στους χώρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Το διαμέρισμα ενοικιάζεται κι άρα ο υπεύθυνος για πληρωμή είναι ο ενοικιαστής μου Ο τελικός υπεύθυνος είναι πάντα ο αγοραστής/ ιδιοκτήτης.

Ανεξάρτητα της χρήσης, κενό ή μη, η αναλογία της χρέωσης θα πρέπει να πληρωθεί αφού το κτίριο θα πρέπει να συντηρείται.

Εκτός και εάν προβλέπεται απο τον κανονισμό της πολυκατοικίας έκπτωση στα κλειστά διαμερίσματα.

Η συνδρομή των κοινοχρήστων καθορίζεται βάση των κοινόχρηστων εξόδων ( Ηλεκτρισμό, Συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρισμό)

Το ποσό των κοινοχρήστων καθορίζεται βάση των τετραγωνικών μέτρων ανά διαμέρισμα όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η εταιρεία μας μέσα από τη σειρά διαδικασιών που ακολουθεί βάση νομοθεσίας δεσμεύει όλους τους ιδιοκτήτες να πληρώνουν τη συνδρομή των κοινοχρήστων που έχουν συμφωνηθεί στη Γενική Συνέλευση που οργάνωσε η εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δεν πληρώνει, έχουμε όλα τα απαραίτητα έντυπα και πρακτικά για να κινηθούμε νομικά εναντίον του με ποσοστό 100% επιτυχία.

Όλοι οι χώροι που δεν αναφέρονται στον τίτλο ιδιοκτησίας του κάθε διαμερίσματος οι οποίοι είναι Είσοδος πολυκατοικίας, κήπος, ανελκυστήρας, οροφή.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.
Άνοιγμα
Σύρετε